VD har ordet

VD har ordet


Nikotintuggummi är inget nytt begrepp. I synnerhet inte i Sverige där hela begreppet uppfanns en gång. I dag är det en global mångmiljardmarknad som domineras helt av ett fåtal aktörer. Det kan man se som ett problem. Vi har valt att se det som en möjlighet.

Idag minskar antalet platser där det är tillåtet att röka. Trots att det idag knappt finns några platser inomhus där man får lov att röka i Sverige finns det över en miljon rökare här. Rökare som ofta även använder någon form av rökfri tobak eller nikotinprodukt. I hela världen talar man om över en miljard människor som röker, och de blir fler för varje dag. Antalet länder som begränsar rökandet ökar hela tiden och det gör att behovet av rökfria alternativ också ökar. Både sådana med och utan tobak.

Vad andra producenter av tobaksfria nikotinprodukter inte tagit med i beräkningarna är dock att rökare drivs av lust. Därför har vi utvecklat ett tuggummi som inte bara tillfredsställer det kemiska behovet av nikotin. Utan ett tuggummi som en rökare verkligen vill använda. För att komma dit har vi knutit till oss människor som har ytterst djup erfarenhet av medicinska tuggummin. Det har gjort att vi kunnat utveckla en ny och mycket kostnadseffektiv produktionsmetod genom en s.k. Compressed Gum teknik som även kan användas för helt andra läkedelssubstanser i framtiden. En viktig del i vår långsiktiga tillväxtstrategi är därför att utveckla vårt medicinska tuggummi till att också innehålla andra substanser än de mot rökavvänjning. I framtiden ska det t.ex. vara möjligt att använda våra tuggummin mot exempelvis smärtlindring, hosta och förkylning.

Vi har också anammat en affärsmodell som kommer att hålla våra marknads- och produktionskostnader på en låg nivå. Istället för att, i konkurrens med storföretag, ge oss in i att bygga ett globalt varumärke kommer vi att lansera vårt tuggummi som Private Label. Det gör dels att vi kan hålla ett attraktivt pris till detaljisterna, och dels att detaljisterna kan bygga varumärke och profil utifrån sin egen kunskap och sin egen marknad. Allt utvecklings och produktionsarbete är outsoursat det gör oss flexibla och kostnadeffektiva. Vi kan välja den leverantör som är optimal för respektive moment samtidigt som vi inte binder stora kapital i anläggningar och personal.

Vi har en produkt som vi är övertygade om att konsumenterna kommer att tycka om. Vi har en effektiv och ny produktionsmetod. Och vi har en affärsmodell som ger både handeln och Enorama bra förtjänstmöjligheter.

Mats Rönngard