Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.

ÅrHändelseÄndring antal aktierÄndring aktiekapital, SEKTotalt antal aktierTotalt aktiekapital, SEKKvotvärde, SEK
2006Bolagsbildning--1 000100 000100,00
2009Fondemission-400 0001 000500 000500,00
2015Split31 00032 000500 00015,63
2015Nyemission4 80075 00036 800575 00015,63
2016Split3 643 2003 680 000575 0000,16
2016Nyemission854 955133 586,724 534 955708 586,720,16

Denna tabell är senast uppdaterad: 2016-06-07