Finansiell Kalender

Finansiell Kalender

Kalendern innehåller datum för utgivning av delårsrapporter och bokslutskommuniké.

15 februari 2017Bokslutskommuniké 2016
19 april 2017Årsredovisning finns tillgänglig hos bolaget
17 maj 2017Delårsrapportkvartal 1 2017
17 maj 2017Bolagsstämma
16 augusti 2017Delårsrapportkvartal 2 2017
15 november 2017Delårsrapportkvartal 3 2017
15 februari 2018Bokslutskommuniké 2017