Coronaviruset – Enorama Pharma följer utvecklingen

Enorama Pharma bevakar händelseutvecklingen gällande coronaviruset Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

För att bidra till minskad risk för smittspridning i samhället arbetar Enorama Pharmas medarbetare på distans – något vi redan hade rutiner och resurser på plats
för att kunna göra. Arbetet i labbet sker i skift för att undvika personlig kontakt. Leveranser till och från företaget fungerar bra under rådande omständigheter.  

Vi följer utvecklingen såväl i Sverige som globalt och har tät kund- och leverantörskontakt för att anpassa oss till rådande omständigheter.

 

Följ oss på Nasdaq First North Growth Market!

Ett nikotintuggummi med ert varumärke?