ChewMed®

Andra tillämpningar

Nyttja den fulla potentialen av Chewmed®-teknologin

Enorama Pharmas nikotintuggummi är bara den första tillämpningen av vår ChewMed®-teknologi. Plattformen är ovanligt väl lämpad för utveckling av tuggummi innehållande andra generiska substanser och även icke-medicinska substanser. Vårt mål är att utveckla nya tillämpningar inom olika terapiområden, såsom allergi, cough & cold, smärtlindring (t.ex. medicinsk cannabis) eller erektil dysfunktion

Kontakta oss
067A8839

Aktiva tuggummin ger läkemedelsupptag genom munnens slemhinnor

Att administrera läkemedel genom munslemhinnan är en väletablerad metod, som varit känd under många år. Metoden har flera fördelar jämfört med traditionell tablettadministration av läkemedel. Bland annat undviker man första passage-metabolismen och upptaget till systemcirkulationen är snabbt och effektivt. Detta ger en snabbt insättande effekt och färre biverkningar än om läkemedlet administrerats via mag-tarmkanalen. Vid administration av läkemedel via tuggummi finns det inte heller något behov av att ha tillgång till vatten vid själva intaget. Dessutom, tuggummi ger användaren en uppfriskande smakupplevelse som gör att behandlingen upplevs som mer positiv. Det är därför vi tror att medicinska tuggummi, eller så kallade aktiva eller funktionella tuggummi, kommer att bli ett allt vanligare sätt att administrera många läkemedel i framtiden.

Allergisk rinit 

Enorama Pharma valt att undersöka möjligheterna att utveckla ett medicinskt tuggummi för behandling av allergisk rinit, även det en marknad med stor potential. En första teknisk utvärdering har gjorts avseende flera aktiva substanser. Analysen pekar ut sju substanser som potentiella kandidater. Bolaget söker för närvarande en partner inom allergiområdet.

Cough & Cold

Enorama Pharma har även genomfört en screeningstudie av aktiva substanser inom terapiområdet Cough & Cold. Studien undersökte närmare flera aktiva substansers lämplighet för administrering via tuggummi och ett antal substanser identifierades som potentiella kandidater. Även inom detta område söker bolaget en partner för vidare utveckling.

Designat för att skapa en bra känsla

En annan viktig aspekt är tuggummits visuella intryck. Enorama Pharmas tuggummi är designat för att se gott och tilltalande ut i stället för att se ut som ett traditionellt läkemedel. Vi tar designen till en ny dimension och vår ambition är att erbjuda en produkt med ett attraktivt utseende, både vad gäller tuggummit och dess förpackning.

En bättre upplevelse

En annan, minst lika viktig aspekt, är att ChewMed®-teknologin gör det möjligt för Enorama Pharma att erbjuda medicinska tuggummin med förbättrade konsumentegenskaper. En fördel är att vårt tuggummi har ett krispigt ytskikt, vilket resulterar i en särskilt uppfriskande smakupplevelse vid första tuggan. Följaktligen har också smaken, smakens varaktighet och helhetsintrycket hos vårt tuggummi bedömts mycket positivt av konsumenterna.

Lämna ett förslag!

 Vi är alltid intresserade av att lära oss mer. Så, om ni har en idé för en substans som skulle passa som ett medicinskt tuggummi, tveka inte att kontakta oss. Vår ChewMed®-teknologin är ovanligt väl anpassad för utvärdering av potentiella substansers lämplighet att administreras genom tuggummi.