Artikel

Enorama Pharma ansöker om formuleringspatent

Enorama Pharma AB (publ) har lämnat in en ansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige.

 

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin – har lämnat in en ansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige, om patent som avser formuleringen av Bolagets första produkt; nikotintuggummit.

 

”Att vi nu har lämnat in en patentansökan är en viktig milstolpe i företages historia som vi målmedvetet jobbat hårt och intensivt för att kunna genomföra. Patentet ger oss inte bara ett starkt skydd för vår produkt och teknologi under lång tid framöver. Det ger oss också en bra ökning och stadga i värdekedjan i vårt alltmer intensifierade försäljningsarbete världen över, vilket är mycket viktigt och glädjande. Vår tillverkningsmetod medger på ett unikt sätt att aktiva substanser behåller sina läkemedelsegenskaper sedan de tillsatts i tuggummit, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB”.

 

Läs hela pressmedelandet om Enorama Pharmas patentansökan