Artikel

Enorama Pharma har säkrat bryggfinansiering om 1,0 MSEK

Enorama Pharma har utnyttjat rätten i ett tidigare ingånget låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och lånat 1,0 MSEK av Swede Unipharma AB.

 

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har utnyttjat rätten i ett tidigare ingånget låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB och lånat 1,0 MSEK av Swede Unipharma AB. Brygglånet syftar till att finansiera Enoramas rörelsekapital till och med mars månads utgång 2018. Lånet löper med en årsränta om 5 procent till och med december 2018. Enorama utvärderar fortsatt en långsiktig finansieringsplan och bolaget avser att återkomma med mer information inom kort.

 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@remove-this.enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser
på NASDAQ OMX First North.

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2019. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.  

 

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 16:10 CET.

 

Ladda ner pressmeddelande