Artikel

Enorama Pharma har säkrat bryggfinansiering om 7,0 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) har ingått låneavtal om 7,0 MSEK för att fullfölja utvecklingsarbetet och nå marknaden med bolagets första produkt – nikotintuggummit.

Bolagets styrelse kommer efter sommaren återkomma med en beskrivning om hur den långsiktiga finansieringen skall struktureras.

 

Det här är en bra lösning som ger oss arbetsro och möjlighet att fortsätta arbetet enligt plan. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår intensiva marknadsförings- och försäljningsinsatser. Vi för dialog med ett tiotal intressenter om vår plattform för medicinska tuggummin, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB

 

Läs hela pressmeddelandet, ladda ner pdf