Artikel

Enorama Pharma kvittar brygglån mot aktier

Enorama Pharma meddelar att man har kommit överens med långivaren att genom en kvittningsemission omvandla brygglånet till eget kapital.

 

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) meddelar att man har kommit överens med långivaren till det brygglån som kommunicerades den 31 oktober 2017, DS Global Marketing PTE Ltd. i Singapore (DSGM) - ett dotterbolag till det privatägda indiska industri- och handelskonglomeratet DS Group, att genom en kvittningsemission omvandla brygglånet till eget kapital. Konverteringen sker genom en riktad nyemission av 281 920 aktier till DSGM med betalning genom kvittning. Lånet om 7 miljoner kronor, samt ränta fram till konverteringsdagen, uppgående till 37 397 kr omvandlas därmed till eget kapital. Aktiekapitalet ökar från 708 586,72 kronor med 44 050 kronor till 752 636,72 kronor med anledning av nyemissionen. Teckningskursen har överenskommits till det volymvägda genomsnittet för de senaste 20 handelsdagarna innan beslutet, med en rabatt om 8 procent – innebärande en teckningskurs om 24,96 kronor per aktie.

 

DSGM blir genom kvittningsemissionen ägare till 5,8 procent av aktierna i Enorama Pharma.

 

Enorama utvärderar fortsatt en långsiktig finansieringsplan och bolaget avser att återkomma med mer information inom kort.

 

KONTAKT

Enorama Phama AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@remove-this.enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2019. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

 

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 11:45 CET.

 

Ladda ner pressmeddelande