Artikel

Förändringar i styrelsen

Enorama Pharma – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin – meddelar att advokat Ulf Yxklinten lämnar styrelsen på grund av hög arbetsbelastning. 

 

- Vi tackar Ulf Yxklinten för hans engagemang som styrelseledamot. Eftersom Enorama i dag är i kommersialiseringsfasen så pågår en dialog i ägarkretsen om att komplettera styrelsen med kompetens inom försäljning och marknadsföring. Vi återkommer med förslag i god tid före årsstämman den 17 maj, säger Anders Ermén, styrelseordförande i Enorama Pharma.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: 070-872 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seSödergatan 211 34 Malmöwww.enorama.se


Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

 

 

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 Februari 2017 kl. 08.55 CET.