Artikel

Idag uppmärksammas World No Tobacco Day

Bio Stock: Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns cirka 1 miljard rökare i världen.

 

Den 31 maj infaller World No Tobacco Day, en dag som årligen uppmärksammar de stora hälsoriskerna med rökning, framförallt hjärt- kärlsjukdomar, vilka dödar fler människor än någon annan dödsorsak globalt. Den globala tobaksepidemin dödar fler än 7 miljoner människor varje år, varav nära 900 000 är icke-rökare som dör av av passiv rökning. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns cirka 1 miljard rökare i världen.

 

Denna kortfattade statistik ger utöver farorna med rökning en bild av det enorma marknadsunderlaget för produkter som syftar till att minska antalet rökare och dödsfall relaterat till rökning. Den globala marknaden för s.k. NRT-produkter, Nicotine Replacement Therapies, växer stadigt och nikotintuggummin är ett av de mer populära alternativen, samtidigt som de senaste årens uppstickare e-cigaretten möter alltfler allvarliga medicinska invändningar.

 

Enorama Pharmas produkt tillverkas med en unik metod byggd på compressed gum-teknologi som enligt bolaget ska ge överlägsna smak- och tuggegenskaper. Marknadsstrategin bygger primärt på ett private label-koncept, d.v.s. att produkterna marknadsförs under Enoramas kunders egna varumärken. Med en kostnadseffektiv affärsmodell där såväl utveckling som tillverkning outsourcas och där distribution och marknadsföring hanteras av de som kan sina marknader bäst – d.v.s. Enorama Pharmas kunder och samarbetspartners, siktar man på att ge läkemedelsjättarna GlaxoSmithKline och Johnson&Johnson en match om den globala mångmiljardmarknaden för NRT-produkter.

 

Läs hela Bio Stock-artikeln här