Artikel

Information gällande handelsstopp och pågående avtalsförhandlingar

I samband med en bolagspresentation den 25 september 2017 angav Enorama Pharma (ERMA) viss information om bolagets avtalsförhandlingar som uppfattades som ny, icke offentliggjord information.

Information gällande handelsstopp och pågående avtalsförhandlingar

I samband med en bolagspresentation den 25 september 2017 angav Enorama Pharma (ERMA) viss information om bolagets avtalsförhandlingar som uppfattades som ny, icke offentliggjord information. För att utjämna informationsläget meddelar bolaget nu, med anledning av gårdagens handelsstopp i Enorama Pharma på Nasdaq First North, att bolaget befinner sig i en fas där bolaget förhandlar och slutförhandlar med flera aktörer om eventuella utvecklingssamarbeten i relation till och framtida försäljning av nikotintuggummi.

 

Särskilt en pågående slutförhandling är nära ett avslut och bedöms av Bolaget vara av större betydelse för bolagets verksamhet. Avtalet, om det ingås, kommer att reglera ett utvecklingssamarbete kring och distribution av nikotintuggummi på en eller flera för bolaget väsentliga marknader. Bolaget bedömer avtalet som strategiskt viktigt, såsom ett andra steg i en välstrukturerad marknadsetablering. Avtalet förväntas också innebära intäkter för bolaget genom kostnadstäckning för delar av utfört och kommande utvecklingsarbete.

 

När, och om, ovan nämnda slutförhandling leder till att avtal ingås kommer bolaget att meddela detta särskilt. Bolaget har ingen uppfattning om när i tiden ett avtalsingående kan bli aktuellt.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Rönngard, VD
070-872 82 50
mats.ronngard@remove-this.enorama.se

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 10:10.

 

Ladda ner pressmeddelande som pdf