Artikel

Inleder utveckling av medicinska tuggummin mot allergiska besvär

Enorama Pharma – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin – har valt allergisk rinit, som nästa tillämpningsområde.

 

Enorama Pharma – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin – har valt allergisk rinit, som nästa tillämpningsområde. Prototyputveckling har nu inletts tillsammans med bolagets industriella partner. Cirka 30-40 procent av världens befolkning lider av allergi, enligt World Allergy Organisation.

Enorama Pharma utvecklar sedan tidigare produkter för rökavvänjning. Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi bygger på att utöka antalet applikationsområden för behandling med bolagets medicinska tuggummin, tillverkade med så kallad compressed gum-teknologi.

– Allergiska besvär passar utmärkt för behandling med medicinska tuggummin, dessa blir enkla att använda och beräknas både ge snabb effekt och uppskattas av unga, som är en stor patientgrupp. Många allergiläkemedels patentskydd har gått ut, och det finns utrymme för nya aktörer med alternativa behandlingsmetoder, säger Enorama Pharmas vd Mats Rönngard.

Marknadstillväxten för läkemedel mot allergi drivs av faktorer som exempelvis åldrande befolkning, miljöförändringar, förändrade kostvanor och urbanisering.

Under de närmaste månaderna kommer Enorama Pharmas forsknings- och utvecklingspartner att genomföra ett omfattande utvärderingsarbete, som ett led i prototyputvecklingen. Detta arbete kommer att pågå till Q1/Q2 2017.

Det är ett viktigt steg för att visa att våra medicinska tuggummin har flera olika möjliga användningsområden, fortsätter Mats Rönngard.

Användningen av medicinska tuggummin har flera betydande fördelar jämfört med traditionella tabletter:

• Potentiellt snabbare upptag av den verksamma substansen
• Enklare för patienten som inte behöver säkerställa tillgång på vatten för att möjliggöra dosering
• Motverkar muntorrhet – en vanlig bieffekt av antihistaminer
• Populärt bland unga, som ofta är storkonsumenter av tuggummin

 

Om allergisk rinit

Allergisk rinit är ett inflammatoriskt tillstånd som framkallas av en allergisk reaktion i nässlemhinnan. Reaktionen finns hos cirka en tredjedel av Sveriges befolkning. Patentskyddet har gått ut för de flesta antihistaminer som traditionellt använts som aktiv substans vid behandling av allergisk rinit. Den globala marknaden för behandling av allergisk rinit uppskattas vara värd 12 miljarder USD år 2020, enligt researchbolaget Technavio, samtidigt som den aktuella generikamarknaden beräknas växa med 11 procent per år.

 

 

 

Kontakt

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD

Tel: 070-872 82 50
 
E-post: mats.ronngard@remove-this.enorama.se 
Södergatan 211 34 Malmö 
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

 

Om Enorama Pharma

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser .

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2016 kl. 08.45 CET.

 

Läs pressmeddelande som PDF