Artikel

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB

Den 17 maj, hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ).

 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.

 

Läs hela Kommunikén här.