Artikel

Kommuniké från årsstämman i Enorama Pharma AB (publ)

Onsdagen den 16 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ).

 

Onsdagen den 16 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 812 389 aktier representerade, motsvarande ca 58,4 % av totala antalet aktier. I pdfen nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.

 

Ladda ner och läs hela kommunikén