Artikel

Nyemission om 23 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) genomför en emission av aktier och har ansökt om upptagande till handel med bolagets aktier på Nasdaq First North.