Europeiska patentverket godkänner Enoramas patent

Europeiska patentverket (EPO) har nu beviljat Enoramas patent för nikotinhaltig tuggummisammansättning och tillverkningsmetod. Beslutet kommer efter att EPO tidigare meddelade sin avsikt att godkänna patentansökan. Detta innebär en betydande milstolpe för Enorama och vår produktutveckling inom nikotinersättningsområdet.