FAQ

Här har du en möjlighet att ställa dina frågor till oss och få ett svar.

Tack för ditt engagemang och intresse för Enorama Pharma. Det är glädjande att vi får så många frågor om vad som händer i företaget och vi försöker att återkoppla så snart som det är möjligt. Självklart då med hänsyn till vad som går att kommentera, både ur ett juridiskt och ett affärsmässigt perspektiv. Frågor och svar som bedöms kunna påverka börskursen är ett sådant exempel.

Övergripande avser Enorama Pharma FAQ att publicera och publikt besvara frågor som vi tror har ett större intresse för en bredare målgrupp än bara för den enskilda frågeställaren. Vissa intresseområden är återkommande och där tar vi oss rätten att göra en sammanställning av flera ämnesrelaterade frågor för att lättare kunna ge en återkoppling i ett svar i stället för flera. I vissa fall förekommer det att vi svarar den enskilda frågeställaren via mejl.

Enorama Pharma FAQ är en möjlighet att underlätta viktig dialog mellan frågeställare och företag. Vi ber därför om en respektfull ton i både tilltal och språk i kontakten med FAQ.

Välkommen att ställa din fråga till på faq@enorama.se. 

Ställ din fråga

NIC-S

Registreringsansökan

Har ansökningarna angående nikotintuggummit lämnats in i USA? Senast jag frågade hade ingen ansökan skickats in från vare sig Enorama eller Dr Reddy´s.

Ansökan för nikotintuggummit i USA sköts av Dr Reddy’s. De har ännu inte skickat in ansökan och vi har i nuläget ingen bekräftad tidsplan för när ansökan kommer att skickas in.

Varumärke & patent

Varför uppdaterar ni inte att patentet på nikotintuggummi är hävt i PRV.

Ledningen har kommenterat att svenska patentet är upphävt av PRV När det gäller det svenska patentet för tuggummiformuleringen så är bedömningen att det inte är av verksamhetskritisk art.

Enorama har patent i Indien och patentprocessen fortgår i USA, Kina och EU.

Säljer och kommer betapharm att sälja era tuggummin i Tyskland? Kommer avslaget på patenten påverka avtalet i Tyskland?

Betapharm säljer vårt tuggummi i Tyskland. PRV:s beslut avser det svenska patentet och har ingen betydelse för betapharms försäljning. Hänvisar till filmen https://youtu.be/M8KJ-1Nq7Ic.

Medicinsk cannabis

Lån & Avtal

Hur länge väntas senaste lånet, kommunicerat 2022-05-18 att räcka? Ser bolaget någon möjlighet att betala tillbaka lånet utan RE eller NE?

Svar: Hur länge pengarna räcker är förstås beroende av både väntade kostnader och intäkter. Men bolaget jobbar alltid utifrån Nasdaqs regelverk vilket bland annat innebär att vi tillser att kontinuerligt ha likviditet för mer än tre månader och en plan för åtminstone de kommande 6 månaderna.

Ägarförhållanden & Rapporter