Välkommen till Enorama Pharma FAQ – platsen där du får svar på dina frågor

Vi får många frågor kring vår verksamhet. Det tycker vi är väldigt trevligt! Ju fler som är intresserade och engagerade i Enorama Pharma, desto bättre är det. Vi försöker därför alltid att ge så snabba svar som möjligt, under förutsättning att vi kan ge svar. Som bekant får vi inte ge enskilda svar på frågor som kan tänkas påverka börskursen. För att underlätta för de som är intresserade av vår verksamhet introducerar vi nu Enorama Pharma FAQ.

Här kommer vi regelbundet att publicera svar på vanligt förekommande frågor som vi tror intresserar andra än bara frågeställaren. Frågor kan komma att redigeras, omformuleras och slås samman till ”typfrågor” för att öka tydligheten och begränsa antalet frågor och svar. Vi kommer aldrig att publicera några namn på frågeställarna.

Självklart kommer vi även i fortsättningen att besvara mejl, men i den mån vi tror att svaren har ett allmänintresse kommer de även att publiceras här på sidan – såvida du inte specifikt ber oss att inte göra det.

Vad vi inte kommer att göra på denna sida är att kommentera spekulationer och lösa rykten som sprids på forum och andra sociala medier. Det gör vi aldrig. Vi kommunicerar endast fakta. All börsdrivande information kommer precis som tidigare att kommuniceras via pressreleaser, så att alla kan känna sig säkra på att få samma information vid samma tillfälle.

Har du en fråga är du välkommen att ställa den till oss via faq@remove-this.enorama.remove-this.se

BOLAGSFRÅGOR? MEJLA TILL FAQ@ENORAMA.SE

faq@remove-this.enorama.remove-this.se

Vanliga frågor och svar

När LMV godkänner nikotintuggummit, gäller detta endast registrering i Sverige eller gäller en svensk ansökan för hela Europa?

Registreringsansökan för nikotintuggummit är inlämnad till och godkänd av svenska Läkemedelsverket och gäller enbart Sverige. Denna registrering är ett första steg mot godkännande av produkterna i EU. Vi har valt Sverige som referensland i den kommande MRP-processen i syfte att underlätta och förkorta tillståndsprocessen i övriga EU-länder.

Enorama Pharmas nikotintuggummi godkändes av svenska Läkemedelsverket den 2 augusti 2019.


Vad är en MRP?

En MRP (Mutual Recognition Procedure) är en registreringsansökan ämnad för mer än ett land. Processen bygger på en ”mutual recognition” vilket innebär att ett godkännande i ett EU-medlemsland vanligtvis erkänns av myndigheterna i övriga medlemsländer. En förutsättning för att ansöka om läkemedelsregistrering via en MRP-process är därför att man redan har en godkänd ansökan från ett annat EU-land.


Vilka länder gäller Enorama Pharmas MRP-ansökan?

Utöver den registreringsansökan som avtalspartnern MAE Holding står för i Holland skickar Bolaget in ansökningar i Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Polen, Danmark och Grekland. 

5 maj 2020 passerade Bolagets MRP-ansökan slutfasen som benämns ”End of Procedure”. Samtliga sju EU-medlemsländer är överens med referenslandet Sverige om att produkten uppfyller alla krav för ett godkännande.

Hur långt har ni kommit inom medicinsk cannabis?

Under hösten 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd från Läkemedelsverket att införa och hantera cannabis. Därefter etablerade vi ett utvecklings-laboratorium i Malmö där vi nu är igång med prototyputvecklingen av ett cannabistuggummi innehållande CBD. Parallellt med det arbetar vi med att hitta och utvärdera möjliga samarbetspartners, ett första Letter of Intent har redan tecknats med partnern PromoPharma S.A i Grekland. Vi ser även goda möjligheter att längre fram i utvecklingsarbetet kunna finansiera projektet tillsammans med partners som redan är verksamma inom medicinsk cannabis.

Har Enorama Pharma egna patent?

Ansökan om formuleringspatent för vårt nikotintuggummi godkändes och kungjordes av svenska Patent- och Registreringsverket i Svensk Patenttidning den 13 augusti 2019.

Vi har även lämnat in en internationell patentansökan på vår formulering, en så kallad PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) i USA, Kanada, Kina, Indien och Europa.

Den 18 september 2019 lämnade Enorama Pharma in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande ett nikotinpulver avsett för upptag i munhålan. 

Den 31 oktober 2019 lämnade Enorama Pharma in en ansökan till Patent- och Registreringsverket i Sverige, om patent rörande en fyllningsprocess för nikotinpulver. 

Hur ofta uppdaterar ni aktieägarförteckningen på hemsidan?

Vi får kvartalsavstämningar från Euroclear och aktieägarförteckningen uppdateras därför en gång per kvartal.

Q1 publiceras i april

Q2 publiceras i juli

Q3 publiceras i oktober

Q4 publiceras i januari

Vilka varianter av nikotintuggummi har ni?

Enorama Pharmas nikotintuggummi finns i två styrkor och smaker. Mint- och fruktmintsmak, 2 och 4 mg.


Vad är skillnaden mellan era nikotintuggummin och dem som redan finns på marknaden?

Enorama Pharmas nikotintuggummi uppvisar positiva egenskaper inom både konsumentupplevelse och smak. Våra tuggummin upplevs mjukare än traditionella tuggummi och har en intensiv och långvarig smak.


Vad finns det för fördelar med er kallpressade produktionsteknik?

En kall och torr tillverkningsprocess av tuggummin är fördelaktig jämfört med en traditionell värmeberoende process på flera sätt. Hög värme påverkar många aktiva farmakologiska substanser negativt. Eftersom en kall process inte alls påverkar substanserna på samma sätt har vår CHEWMED®-plattform bra förutsättningar för utveckling av medicinska tuggummin inom flera olika farmakologiska tillämpningsområden.