PRIVATE LABEL
  • Private label – konsumentföretag marknadsför och säljer produkten under eget varumärke
  • Lean/agile – företaget har en kostnadseffektiv organisation genom externa partnersamarbeten
  • Produktion – outsourcad, vilket resulterar i låga fasta kostnader och minimal kapitalbindning

INTRESSERAD? KONTAKTA OSS!

KONTAKT

Nyckeln till vår framgång ligger i vår flexibla och kostnadseffektiva affärsmodell

Enorama Pharmas affärsmodell är att utveckla och tillverka konsumentvänliga medicinska tuggummi med hjälp av vår ChewMed®-teknologi. Viktiga aktiviteter som FoU, kliniska studier, regulatoriska ärenden och annat outsourcas till globala partners. Försäljning och marknadsföring är utlicensierad till våra kunder. Tack vare detta kan vi hålla organisationen smidig, flexibel och kostnadseffektiv. 

Licens- och leveransavtal

Enorama Pharma kommer att kommersialisera sin teknologi genom licens- och leveransavtal med läkemedelsföretag, apotek, tobaksbolag och konsumentvaruföretag som marknadsför och distribuerar produkterna under eget varumärke. Med vår affärsmodell kan kunderna ange sina unika krav gällande substans samt tuggummits form, färg och smak.

Vår första produkt, ett mer konsumentvänligt nikotingummi, är redan färdigt för försäljning och avtal med partners har tecknats.

Nya terapeutiska tillämpningar kommer att utvecklas tillsammans med olika partners.