Enorama Pharma AB

Enorama Pharma AB

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser.

Mål, affärsmodell och strategi

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Ny produktionsteknik

Enorama Pharma använder sig av en ny modern produktionsmetodik, Compressed Gum, som ger en mycket kostnadseffektiv produktion och en produkt med bättre upplevelse för konsumenten.

Kostnadseffektivt

Enorama Pharma outsourcar all utvecklings- och produktionsarbete och kommer inte att bygga upp eller äga egna anläggningar, det ger en konstnadseffektiv affärsmodell.


Nikotintuggummi nära lansering

Enorama Pharmas första produkt är ett unikt och modernt nikotintuggummi i olika smaker som ska erbjudas globalt. Avtal om tillverkning är på plats och första kundavtal har ingåtts med ett ledande läkemedelsbolag med stark närvaro hos apotekskedjorna. 

tidsplan för lansering

Fler tillämpningar

Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi är att utöka antalet applikationsområden för sina medicinska tuggummin. Flertalet kriterier gör tuggummi till ett bra alternativ för läkemedelsdistribuering (s.k. Drug Delivery) och potentiella applikationsområden är smärtlindring, allergi, hosta och förkylning.