Gratis nikotinläkemedel är lönsamt för samhället enligt forskning

stop smoking

Dags att att helt subventionera nikotinläkemedel föreslår experter.

Många års forskning visar att de flesta vuxna rökare i Sverige vill sluta. Ungefär hälften gör varje år ett eller flera försök. Majoriteten återfaller dock och behöver prova igen. Endast åtta procent av dem som provar med att avstå tobak lyckas bli långvarigt rökfria vid första försöket. Abstinensbesvär som irritation, nedstämdhet, rastlöshet och oro när kroppen inte längre tillförs nikotin är för många den största utmaningen. Men kostnaden för nikotinläkemedel sänker också många rökares motivation att försöka sluta, menar experter. Nikotinläkemedel för en tolv veckors behandling kan exempelvis uppgå till omkring omkring 3 500 kronor för den enskilde. Ett hinder för många, med tanke på att det är vanligare att röka bland låginkomsttagare.

– En subvention skulle därför kunna leda till minskad ojämlikhet i hälsa, säger Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, i en ny rapport. Erbjud gratis nikotinläkemedel till alla rökare som vänder sig till vården för att få hjälp med att sluta.

Rapporten har analyserat kostnader och vinsterna för regionen och för samhället i stort av att ändra nuvarande praxis där tobaksanvändaren själv får betala nikotinläkemedlen utan recept. Om hälften av alla rökare i Stockholms län skulle utnyttja erbjudandet om gratis nikotinläkemedel i tolv veckor skulle detta kosta regionen drygt 344 miljoner kronor per år. En subvention enbart riktad till socioekonomiskt utsatta rökare skulle kosta 86 miljoner kronor. En summa som, enligt Socialstyrelsens klassificering för kostnadseffektivitet, är att bedöma som måttlig, på gränsen till låg. Förutom hälsovinsten och för samhället i stort, skulle helt subventionerade nikotinläkemedel för den enskilde innebära en besparing på drygt 2 000 kronor, enligt analysen.

– En effektiv rökavvänjning leder till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Det tycks kompensera för hela den ökade kostnaden för subventionerad behandling och mer därtill, säger Anton Lager, enhetschef vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Rapportförfattarna drar slutsatsen att en subvention inte bara vore kostnadsbesparande för samhället utan också en kostnadseffektiv satsning för regionen. En test med att subventionera nikotinläkemedel för alla rökare som vill sluta, eller för speciellt utsatta grupper, skulle vara ett naturligt nästa steg, menar de.

Nikotinläkemedel finns i flera olika former och lindrar abstinensbesvären. Läkemedlen tillför rent nikotin i mindre mängd, vilket har visat sig underlätta rökstopp. Det vetenskapliga stödet för effekten av en sådan behandlingen är också stark. Både om läkemedlet används som enda hjälp att sluta eller i kombination med rådgivning.

Enligt rapporten ökar nikotinläkemedel chansen att lyckas sluta med omkring 55 procent.

Källa: LäkemedelsVärlden

”Gratis nikotinläkemedel är lönsamt för samhället”