Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 30 september 2021. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 30 september 2021 till 1 449 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 1 958 833 31,73
DS Group, Singapore 938 832 15,21
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension* 593 454 9,61
Kerstin Monsén 190 860 3,09
Fredrik Olsson 175 000 2,83
Berne Gilbert Okdahl 141 831 2,30
Ewa Ericson 132 831 2,15
Swedbank Försäkring* 108 005 1,75
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 101 235 1,64
Birgit Flening 88 286 1,43
Övriga 1 745 185 28,26
Totalt 6 174 352 100,00

* Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 30 september 2021.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,25
Annette Agerskov* Vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,11
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,08
Bengt Jönsson** Styrelseledamot 1 100
0,02
Mats Persson, Styrelseledamot 400 <0,01
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 211
<0,01

* Delägare i Swede Unipharma som per 2021-09-30 äger 1 958 833 aktier (31,73%) i Enorama Pharma AB.
** CEO & Director i DS Group som per 2021-09-30 äger 938 832 aktier (15,21%) i Enorama Pharma AB.