Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 29 mars 2019. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 29 mars 2019 till 1 575 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 2 688 000 50,73
Baulos Capital Belgium SA* 622 000 11,74
DS Group, Singapore 287 075 5,42
Berne Gilbert Okdahl 180 000 3,40
Försäkringsbolaget Avanza Pension** 178 370 3,37
Martin Lind 100 000 1,89
Swedbank Försäkring** 63 534 1,20
Handelsbanken LIV** 59 220 1,12
Nordnet Pensionsförsäkring** 42 106 0,79
Övriga 1 078 257 20,34
Totalt 5 298 562 100,00

* Totalt innehav för Baulos Capital Belgium SA (9,44%), Baulos International SA (0,94%) samt Fredrik Olsson privat (1,36%).

** Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 29 mars 2019

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,29
Annette Agerskov* vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,13
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,09
Bengt Jönsson** Styrelseledamot 1 100
0,02
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 961
0,02
Mats Persson, Styrelseledamot 400 0,01
Anders Dahlin, Styrelseledamot - -

* Delägare i Swede Unipharma som per 2019-03-29 äger 2 688 000 aktier (50,73%) i Enorama Pharma AB.
** CEO & Director i DS Group som per 2019-03-29 äger 287 075 aktier (5,42%) i Enorama Pharma AB.