Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 28 juni 2019. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 28 juni 2019 till 1 519 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 2 688 000 50,73
DS Group, Singapore 284 075 5,36
Baulos Capital Belgium SA* 245 447 4,63
Försäkringsbolaget Avanza Pension** 237 096 4,47
Kerstin Monsén 197 417 3,73
Berne Gilbert Okdahl 143 629 2,71
Ewa Ericson 133 831 2,53
Birgit Flening 89 786 1,69
Swedbank Försäkring** 61 742 1,17
Övriga 1 217 539 22,98
Totalt 5 298 562 100,00

* Totalt innehav för Baulos Capital Belgium SA (1,05%), Baulos International SA (0,94%) samt Fredrik Olsson privat (2,64%).

** Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 28 juni 2019

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,29
Annette Agerskov* vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,13
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,09
Bengt Jönsson** Styrelseledamot 1 100
0,02
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 961
0,02
Mats Persson, Styrelseledamot 400 0,01
Anders Dahlin, Styrelseledamot - -

* Delägare i Swede Unipharma som per 2019-06-28 äger 2 688 000 aktier (50,73%) i Enorama Pharma AB.
** CEO & Director i DS Group som per 2019-06-28 äger 284 075 aktier (5,36%) i Enorama Pharma AB.