Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 28 december 2018. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 28 december 2018 till 1616 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 2 688 000 50,73
Baulos Capital Belgium SA* 640 300 12,08
DS Group, Singapore 294 114 5,55
Berne Okdahl 175 800 3,32
Försäkringsbolaget Avanza Pension** 128 626 2,43
Martin Lind 100 000 1,89
Nordnet Pensionsförsäkring** 71 311 1,35
Swedbank Försäkring** 64 534 1,22
Handelsbanken LIV** 58 220 1,10
(inväntar godkännande att publicera namn - m.h.t GDPR) 39 200 0,74
Övriga 1 038 457 19,59
Totalt 5 298 562 100,00

* Totalt innehav för Baulos Capital Belgium SA (9,44%), Baulos International SA (0,94%) samt Fredrik Olsson privat (1,70%).

** Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 28 december 2018

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,29
Annette Agerskov* vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,13
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,09
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 961
0,02
Mats Persson, Styrelseledamot 400 0,01
Anders Jungbeck, Styrelseledamot - -

* Delägare i Swede Unipharma som per 2018-12-28 äger 2 688 000 aktier (50,73%) i Enorama Pharma.