Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 30 september 2019. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 30 september 2019 till 1 953 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 2 688 000 48,59
DS Group, Singapore 274 075 4,95
Baulos Capital Belgium SA* 250 000 4,51
Kerstin Monsén 190 860 3,45
Försäkringsbolaget Avanza Pension** 175 649 3,18
Berne Gilbert Okdahl 143 629 2,60
Ewa Ericson 132 831 2,40
Nordnet Pensionsförsäkring AB** 114 060 2,06
Birgit Flening 88 286 1,60
Övriga 1 474 091 26,66
Totalt 5 531 481 100,00

* Totalt innehav för Baulos Capital Belgium SA (0,99%), Baulos International SA (0,90%) samt Fredrik Olsson privat (2,62%).

** Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 30 september 2019

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,28
Annette Agerskov* Vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,12
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,09
Bengt Jönsson** Styrelseledamot 1 100
0,02
Mats Persson, Styrelseledamot 400 0,01
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 211
<0,01
Anders Dahlin, Styrelseledamot - -

* Delägare i Swede Unipharma som per 2019-09-30 äger 2 688 000 aktier (48,59%) i Enorama Pharma AB.
** CEO & Director i DS Group som per 2019-09-30 äger 274 075 aktier (4,95%) i Enorama Pharma AB.