Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 30 juni 2021. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 30 juni 2021 till 1 371 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 1 958 833 31,73
DS Group, Singapore 938 832 15,21
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension* 578 257 9,37
Kerstin Monsén 190 860 3,09
Fredrik Olsson 190 000 3,08
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 184 169 2,98
Berne Gilbert Okdahl 141 831 2,30
Ewa Ericson 132 831 2,15
Swedbank Försäkring* 105 413 1,71
Birgit Flening 88 286 1,43
Övriga 1 395 871 26,95
Totalt 5 905 183 100,00

* Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 30 juni 2021

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,26
Annette Agerskov* Vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,11
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,08
Bengt Jönsson** Styrelseledamot 1 100
0,02
Mats Persson, Styrelseledamot 400 <0,01
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 211
<0,01

* Delägare i Swede Unipharma som per 2021-06-30 äger 1 958 833 aktier (31,73%) i Enorama Pharma AB.
** CEO & Director i DS Group som per 2021-06-30 äger 938 832 aktier (15,21%) i Enorama Pharma AB.