Ägarförhållanden

Aktieägarförteckning 31 mars 2022. 
Antalet aktieägare i Enorama Pharma AB uppgick per den 31 mars 2022 till 1 777 st, enligt Euroclear Sweden AB.

Aktieägarförteckningen är en direkt återspegling av de uppgifter Bolaget får från Euroclear. Observera att i de fall en privatperson även äger aktier via förvaltarregistrering går det ej att utläsa ur denna förteckning.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Swede Unipharma AB 1 958 833 25,49
DS Group, Indien 1 191 490 15,50
DS Group, Singapore 938 832 12,22
Försäkringsaktiebolaget Avanza* 770 084 10,02
Kerstin Monsén 190 860 2,48
Fredrik Olsson 175 000 2,28
Berne Gilbert Okdahl 141 831 1,85
Ewa Ericson 125 600 1,63
Swedbank Försäkring* 96 925 1,26
Fredric Fagerberg 89 250 1,16
Övriga 2 007 137 26,11
Totalt 7 685 842 100,00

* Förvaltarregistrerat ägande.


Styrelse och lednings aktieinnehav

Aktieägarförteckning 31 mars 2022.

Ägare Antal aktier Andel röster och kapital, %
Anders Ermén* Styrelseordförande
15 600
0,20
Annette Agerskov* Vice VD (via Friis & Skov Holding ApS)
6 730
0,09
Mats Rönngard* VD (via Roccia AB) 4 807
0,06
Bengt Jönsson** Styrelseledamot 1 100
0,01
Mats Persson, Styrelseledamot 400
0,01
Tomas Eriksson* Styrelseledamot (via Kombinator Affärsutveckling) 211
0,00

* Delägare i Swede Unipharma som per 2022-03-31 äger 1 958 833 aktier (25,49%) i Enorama Pharma AB.
** CEO & Director i DS Group som per 2022-03-31 äger 938 832 aktier (12,22%) i Enorama Pharma AB.