Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.

ÅR HÄNDELSE ÄNDRING ANTAL AKTIER ÄNDRING AKTIEKAPITAL, SEK TOTALT ANTAL AKTIER TOTALT AKTIEKAPITAL, SEK KVOTVÄRDE, SEK
2021 Riktad nyemission 269 169 42 057,66 6 174 352 964 742,5 0,16
2020 Riktad nyemission 373 702 58 390,94 5 905 183 922 684,84 0,16
2019 Riktad nyemission 232 919 36 393,59 5 531 481 864 293,90 0,16
2018 Företrädesemission 481 687 75 264 5 298 562 827 900 0,16
2017 Riktad nyemission 281 920 44 051 4 816 875 752 637 0,16
2016 Nyemission 854 955 133 586,72 4 534 955 708 586,72 0,16
2016 Split 3 643 200 - 3 680 000 575 000 0,16
2015 Nyemission 4 800 75 000 36 800 575 000 15,63
2015 Split 31 000 - 32 000 500 000 15,63
2009 Fondemission - 400 000 1 000 500 000 500,00
2006 Bolagsbildning - - 1 000 100 000 100,00

Denna tabell är senast uppdaterad: 2021-05-20