Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.

ÅR HÄNDELSE ÄNDRING ANTAL AKTIER ÄNDRING AKTIEKAPITAL, SEK TOTALT ANTAL AKTIER TOTALT AKTIEKAPITAL, SEK KVOTVÄRDE, SEK
2006 Bolagsbildning - - 1 000 100 000 100,00
2009 Fondemission - 400 000 1 000 500 000 500,00
2015 Split 31 000 - 32 000 500 000 15,63
2015 Nyemission 4 800 75 000 36 800 575 000 15,63
2016 Split 3 643 200 - 3 680 000 575 000 0,16
2016 Nyemission 854 955 133 586,72 4 534 955 708 586,72 0,16
2017 Riktad nyemission 281 920 44 051 4 816 875 752 637 0,16
2018 Företrädesemission 481 687 75 264 5 298 562 827 900 0,16

Denna tabell är senast uppdaterad: 2018-12-12