Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar historiska förändringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 28 november 2006.

ÅrHändelseÄndring antal aktierÄndring aktiekapital, SEKTotalt antal aktierTotalt aktiekapital, SEKKvotvärde, SEK
2006Bolagsbildning--1 000100 000100,00
2009Fondemission-400 0001 000500 000500,00
2015Split31 00032 000500 00015,63
2015Nyemission4 80075 00036 800575 00015,63
2016Split3 643 2003 680 000575 0000,16
2016Nyemission854 955133 586,724 534 955708 586,720,16
2017Riktad nyemission281 92044 0514 816 875752 6370,16

Denna tabell är senast uppdaterad: 2017-11-24