Finansiell Kalender

Finansiell Kalender

Kalendern innehåller datum för utgivning av delårsrapporter och bokslutskommuniké.

15 februari 2018Bokslutskommuniké 2017
18 april 2018Årsredovisning finns tillgänglig hos bolaget
16 maj 2018Delårsrapportkvartal 1 2018
16 maj 2018Bolagsstämma
15 augusti 2018Delårsrapportkvartal 2 2018
14 november 2018Delårsrapportkvartal 3 2018
21 februari 2019Bokslutskommuniké 2018