Mats Rönngard

VD / Styrelseledamot

Mats Rönngard

mats.ronngard@enorama.se
+ 46 (0) 708 728 250

Invald 2008. Född 1956. Medgrundare till Enorama Pharma. Uppväxt i en entreprenörsfamilj och har studerat ekonomi vid Lunds Universitet. Mats är en entreprenör som har mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa ett flertal börsnoterade internationella bolag, främst inom snabbrörliga konsumentvaror och läkemedel, med deras marknadsföring och försäljning. På kundlistan återfinns exempelvis bolag som Swedish Match, Carlsberg, Kraft Foods, AstraZeneca och Novo Nordisk. Mats Rönngard är delägare i Swede Unipharma AB. 

Mats Rönngard bedöms inte oberoende i förhållande till ägare, bolaget och bolagsledningen.

Pågående uppdrag

Sponda Aktiebolag Styrelseledamot
Roccia AB Styrelsesuppleant
Excellent Exhibitions Sweden AB Styrelsesuppleant
Swede Unipharma AB Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Excellent Exhibitions Sweden AB VD/Styrelseordförande/Styrelseledamot
Volare AB Styrelseordförande/Styrelseledamot
Printagain Sweden AB Styrelseordförande/Styrelsesuppleant
Movers i Sverige AB Styrelseordförande/Styrelseledamot
It’s Green AB Styrelseordförande/Styrelsesuppleant
Excellent Invest Sweden AB Styrelseordförande/Styrelseledamot
Rönngard & Co Aktiebolag Styrelseledamot/Styrelsesuppleant

Anders

Styrelseordförande

Anders Ermén

Invald i styrelsen 2016. Född 1963. Driver egen verksamhet sedan 1996 med inriktning på redovisning, affärsutveckling och management. Anders Ermén har över 20 års erfarenhet från musik- och medieindustrin, såväl nationellt som internationellt, samt erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har även lång erfarenhet av beskattningsfrågor samt avtalsförhandlingar. Anders Ermén är delägare i Swede Unipharma AB.

Anders Ermén bedöms inte oberoende i förhållande till ägare.
Anders Ermén bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Pågående uppdrag

Ermén Produktion & Redovisning AB Styrelseledamot

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Guard Therapeutics (fd A1M Pharma AB) Styrelseledamot
Xintela AB Styrelseledamot
Preelumina Diagnostics AB Styrelseledamot

Styrelseledamot

Tomas Eriksson

Invald i styrelsen 2012. Född 1964. VD för Sinntaxis som utvecklar ett läkemedel för att rehabilitera hjärnan hos strokepatienter. Medgrundare och fd VD i A1M Pharma, ett läkemedelsutvecklingsbolag som fokuserat på behandling av akuta njurskador. Tomas har en fil kand. från Lunds Universitet med huvudinriktning företagsekonomi. Tomas har en lång erfarenhet från arbete i ledande positioner med medicinsk teknik och diagnostik såsom: Area Manager Gambro AB, försäljningschef Nordic Bioscience (Danmark) och Sales & Marketing Director i Magle Life Science AB. Tomas Eriksson är delägare i Swede Unipharma AB.

Tomas Eriksson bedöms inte oberoende i förhållande till ägare.
Tomas Eriksson bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Pågående uppdrag

Sinntaxis VD
SB1 Pharma Styrelseledamot
Swede Unipharma AB Styrelseledamot
Kombinator Affärsutveckling AB Styrelseledamot

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Prelumina Diagnostics AB VD/Styrelseordförande
A1M Pharma AB VD
Finja Founders AB Styrelseordförande
Merozyne Therapeutics AB Styrelseordförande
Termino C 243 AB Styrelseordförande
Finja Five AB Styrelseledamot
XImmune AB Styrelseledamot

Mats

Styrelseledamot

Mats Persson

Invald i styrelsen 2016. Född 1961. VD för Hamlet Pharma som bedriver läkemedelsutveckling som syftar till att ta fram nya preparat för cancerbehandling. Mats Persson har en doktorsexamen från 1991 i biokemi. Mats Persson har även mer än 20 års erfarenhet av klinisk forskning och utveckling från AstraZeneca. Han har under flertal år haft ledande befattningar bland annat med LEO Pharma i Danmark, där han suttit i ledningsgruppen för forskning och utveckling och ansvarat för externa samarbeten, med såväl akademiska som externa specialister. 

Mats Persson bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

Pågående uppdrag

Hamlet Pharma AB VD
Fridsbo Holding AB Styrelseledamot
Arvensia Invest AB Styrelseledamot
Xpoll AB Styrelseordförande
Fridsbo Pharma AB Styrelseledamot

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Botchan AB Styrelseordförande

Styrelseledamot

Bengt Jönsson

Invald i styrelsen 2019. Född 1962. Bengt Jönsson har lång erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) där han arbetat med konfektyr och tobaksprodukter, bl.a. hos Kraft Freia Marabou och Swedish Match. Under de senaste 20 åren har Bengt Jönsson varit verksam inom segmentet rökfria tobaksprodukter och har där fått följa den stora förändring som sker inom innovationsprodukter för tobak/nikotin och som ytterst skall fungera som mindre skadliga alternativ till traditionella tobaksprodukter som cigaretter, tuggtobak etc. Därtill har Bengt Jönsson under de senaste 10 åren arbetat med ett flertal start-up bolag som etablerat sig internationellt.

Bengt Jönsson bedöms inte oberoende i förhållande till ägare.
Bengt Jönsson bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Pågående uppdrag

DS Global Pte. Ltd, Singapore CEO & Director
Mydys Cooperation Pte.Ltd, Singapore Director
The Smiling Group AB Styrelseledamot

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):

Mathem AB Styrelseordförande
No Dots AB Ägare & VD