Ledning och styrelse

Annette Agerskov
VD

Född 1960, interim VD sedan 2023

Annette Agerskov har en MSc i International Business från Aarhus University och en gedigen erfarenhet av nikotinersättning generellt, och av nikotintuggummin i synnerhet. Under sin karriär har Annette haft ledande positioner hos en av världens främsta producenter av nikotintuggummi. Efter många år i nikotinersättningsbranschen har Annette byggt upp ett omfattande nätverk av både underleverantörer och återförsäljare.

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav: Annette Agerskov är delägare i Swede Unipharma AB, som i sin tur, vid tidpunkten för Memorandumets avgivande, äger 7 543 584 aktier i Enorama Pharma.

Bengt Jönsson
Styrelseordförande

Född 1962, invald 2024

Bengt Jönsson har en MBA från Handels- högskolan i Stockholm och har varit aktiv i ett antal bolag i Sverige och internationellt. Bengt har lång erfarenhet från nikotinbranschen och har haft ledande positioner i Swedish Match AB.

Övriga pågående uppdrag:
VD för DS Global Pte. Ltd.
Styrelseledamot, Mydus Pte. Ltd.
Innehav: 1 100 aktier.

Fredrik Olsson
Styrelseledamot
Född 1962, invald år 2023

Fredrik Olsson är en aktiv entreprenör och investerare med särskild inriktning på tillväxtbolag inom Life Science-sektorn, en sektor inom vilken Fredrik har gjort betydande investeringar i flera olika företag. Fredrik har mer än 30 års erfarenhet inom företagsledning, bland annat som redovisningskonsult, ekonomiansvarig och VD.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot, eSports Pulze AB
Styrelseledamot, ASA des Palus de St Germain de la Rivière
VD för Château Baulos la Rivière SAS
Innehav: 175 000 aktier.

Tanu Tandan
Styrelseledamot

Född 1959, invald år 2024

Tanu Tandan har mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och bolagsledning i egenskap av bland annat konsult och VD. Tanu har sedan tidigare erfarenhet av nikotinbranschen genom hans post som styrelseledamot i LEWA of Sweden AB. Tanu har även haft ett stort engagemang i samhällsfrågor och varit styrelseledamot i flera ideella föreningar.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot, LEWA of Sweden AB
Innehav: 0 aktier.

Daniel Schröder
Styrelseledamot
Född 1983, invald år 2023

Daniel Schröder har en MSc i Science in Business and Economics från Uppsala universitet och har samlat på sig betydande erfarenheter inom affärssektorn. Daniel har haft ledande positioner i välrenommerade företag, bland annat som Group Brand Manager hos British American Tobacco och Marketing Director på restaurangkedjan Burger King.

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga pågående uppdrag.
Innehav: 0 aktier.

Mats Rönngard

Mats Rönngard
Styrelseledamot

Född 1956, invald år 2024

Mats Rönngard är medgrundare till Enorama Pharma och har tidigare varit verksam som VD i Bolaget. Mats har omfattande kunskap om såväl Bolaget som branschen. Mats har även mångårig entreprenöriell erfarenhet och har genom egna bolag arbetat med marknadsföring och entreprenörskap, främst inom läkemedel och snabbrörliga konsumentvaror.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot, Sponda Aktiebolag
Styrelseledamot, Swede Unipharma AB
Styrelsesuppleant, ROCCIA AB
Styrelsesuppleant, Excellent Exhibitions Sweden AB.
Innehav: Mats Rönngard är delägare i Swede Unipharma AB, som i sin tur, vid tidpunkten för Memorandumets avgivande, äger 7 543 584 aktier i Enorama Pharma.

Ara Abrahamian
Styrelseledamot

Född 1975, invald år 2024

Ara Abrahamian har erfarenhet av tillverkning och distribuering av nikotinprodukter samt goda kunskaper inom nikotinbranschen. Ara är även VD i Jour Bemanning i Sverige AB och har gedigen erfarenhet som styrelseledamot i ett flertal bolag.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot & VD, Jour Bemanning i Sverige AB
Styrelseledamot, In-House Holding i Stockholm AB
Styrelseledamot, Twara Holding AB
Styrelseordförande, Habit Factory in Sweden AB
Styrelseordförande, Habit Factory Distribution AB
Styrelseordförande, Habit Factory Norden AB
Innehav: Ara Abrahamian är delägare i Habit Factory Norden AB, som i sin tur, vid tidpunkten för Memorandumets avgivande, äger 5 225 334 aktier i Enorama Pharma.

Gustav Nadal Öström
Styrelseledamot

Född 1980, invald år 2023

Gustav Nadal Öström har en MSc i Finance and Business Administration från Umeå universitet och 20 års erfarenhet av ledande finansroller. Gustav har en aktiv roll i flera företag, framför allt som styrelseledamot. Gustav har tidigare arbetar som Senior Manager på Deloitte samt grundat Letavis AB.

Övriga pågående uppdrag: 
Styrelseledamot, Albacross Nordic AB
Styrelseordförande, Nordic Insource Solutions AB
Styrelseledamot och VD, Valencia Holding AB
Styrelseordförande, Letavis AB
Styrelseordförande, Nordic Insource Solutions Holding AB
Styrelseordförande, Tillerman Tradetech AB
Styrelseordförande, Volerim AB
Styrelseledamot, ARU Sweden AB. 
Innehav: 0 aktier.