Aizant – Enorama Pharmas partner i Indien

2021-04-30

Aizant är Enoramas partner i Indien. Aizant är ett snabbt växande och internationellt erkänt privatägt företag, grundat 2005. Idag med över 700 anställda. Aizant samarbetar med läkemedelsföretag inom FoU av nya farmakologiska substanser och generiska läkemedel. Aizant utför formuleringsutveckling, kliniska studier och tillverkning av färdiga produkter och är vad läkemedelsbranschen betecknat som en kontraktsutvecklare, Contract Research Organization (CRO) och tillverkare, Contract Manufacturing Organization (CMO).  

Med sina utvecklings- och produktionsfaciliteter godkända av både europeiska och amerikanska myndigheter är Aizant sedan 2015 en viktig nyckelpartner för Enorama. Ett tätt samarbete har bl.a. lett till utvecklingen av Enoramas nikotintuggummi där Aizant genomfört kliniska studier på produkten. De ansvarar även för den kommersiella tillverkningen. Aizant erbjuder en rad specialisttjänster som både är viktiga och värdefulla för oss. 

Outsourcing som metod är helt i enlighet med Enoramas affärsmodell. Med Aizants erfarenhet har Enorama en stark och kompetent partner. Här finns produktionskapacitet och specialistkompetens parat med erfarenhet från mängder av kliniska studier, utvecklingsprojekt och internationella samarbeten från idé till färdig produkt. En ovärderlig länk mellan läkemedelsbolag och marknad. 

Aizants anläggning ligger i Hyderabad i delstaten Telangana, i den centrala delen av Indien.Den är landets fjärde största stad med över tio miljoner invånare. Staden och regionen präglas av såväl rik kultur som gamla anor och dynamisk industriell utveckling. Väl representerade branscher här är informationsteknik, bioteknik, läkemedel, filmindustri och byggindustri. Hyderabad har också ett universitet grundat 1974, vilket anses höra till de mer framstående i Indien.