BioStock analys: Enorama Pharma

BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform.

I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Samtidigt pekar positiva resultat från en nyligen genomförd bioekvivalens-pilotstudie i favör för ett OK från läkemedelsmyndigheterna för Enorama Pharmas första medicinska tuggummi, vars aktiva ingrediens är nikotin – en väl beprövad generikasubstans. Nu genomför bolaget de sista återstående aktiviteterna i förberedelse inför marknadslansering, vilket man räknar med kommer att ske under 2018. Baserat på närheten till marknadslansering och den låga utvecklingsrisken i projektet bedömer BioStock att marknadens värdering, som i dagsläget indikerar ett bolagsvärde om 30 MSEK, är klart konservativ. 

Läs hela artikeln här

BioStock analys: Enorama Pharma