BioStock: Enorama blickar mot marknadsentré 2019

Enorama Pharma, som utvecklar konsumentvänliga medicinska tuggummin med generiska läkemedelssubstanser, har haft ett minst sagt händelserikt år. Bolaget har lämnat in registreringsansökan för sitt nikotintuggummi och fått grönt ljus för utveckling av ett medicinskt cannabistuggummi. Så sent som i november övertecknades bolagets företrädesemission till 152 procent. Med tryggad finansiering blickar Enorama mot 2019 och en potentiell marknadslansering.

I våras kunde Enorama Pharma visa att bolagets första produkt – ett nikotintuggummi med frukt- och mintsmak – är bioekvivalent med huvudkonkurrenten Nicorette, samt uppnådde positiva utfall i stabilitetsstudier. Därefter tog bolaget det första klivet i den regulatoriska processen mot marknadsentré i Europa genom att lämna in en registreringsansökan till svenska Läkemedelsverket (LMV) i slutet av september. I mitten av oktober kom beskedet att myndigheten bedömde ansökan som korrekt och komplett och Enorama inväntar nu vidare besked. Om allt går planenligt kommer nikotintuggummit att nå marknad 2019.

Under hösten fick Enorama ytterligare positiva besked, den här gången gällande sitt nylanserade projekt. Bolaget vill utveckla ett tuggummi med medicinsk cannabis och fick LMVs godkännande att hantera cannabis som substans. I november genomförde bolaget en företrädesemission som övertecknades till 152 procent. Enorama tillfördes 21,5 Mkr efter emissionskostnader och står nu finansiellt stärkta med en produkt på väg mot marknaden och ytterligare en i sin linda.

Läs hela intervjun