BioStock: Enorama Pharma kan gynnas av nya regler kring e-cigaretter

E-cigaretter marknadsförs ofta som ett säkrare alternativ till vanliga cigaretter, men på senare tid har alltfler vetenskapliga studier kunnat fastslå att de är långt ifrån ofarliga.

E-cigaretter marknadsförs ofta som ett säkrare alternativ till vanliga cigaretter, men på senare tid har alltfler vetenskapliga studier kunnat fastslå att de är långt ifrån ofarliga. I nuläget saknas tydliga svenska riktlinjer för marknadsföring av produkterna, något som dock ser ut att kunna ändras inom kort. Under torsdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss med förslag på hur elektroniska cigaretter ska regleras i Sverige i enlighet med EU:s tobaksproduktsdirektiv.

Lagförslaget handlar bl.a. om hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla. E-cigaretterna kommer att förses med hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning, och man vill även införa en 18-årsgräns för försäljning.

– E-cigaretter är fortfarande en ny produkt på marknaden och det finns relativt lite forskning på området. Det är därför svårt att veta dess hälsokonsekvenser, eller om produkten fungerar som inkörsport till andra tobaksprodukter. Jag är glad över att vi nu får till en reglering på ett område som tidigare inte har haft någon specifik reglering, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Läs hela artikeln här.