BioStock: Enorama Pharma ligger före tidsplanen

I slutet på januari mottog Enorama Pharma ett par kompletterande frågor från Läkemedelsverket rörande sin registreringsansökan för sina fyra nikotinprodukter.

I slutet på januari mottog Enorama Pharma ett par kompletterande frågor från Läkemedelsverket rörande sin registreringsansökan för sina fyra nikotinprodukter. Deadline sattes till 29 april men igår kunde bolaget meddela att svaren kommer att lämnas in drygt fyra veckor före utsatt tid.

Läs hela artikeln