Biostock: Enorama Pharma om USA-avtalet

BioStock kontaktade bolagets vice vd Annette Agerskov för att få veta mer om det nya samarbetet och vad det innebär för Enorama Pharma.

INTERVJU: ENORAMA PHARMA OM USA-AVTALET

Nyligen meddelade Enorama Pharma av man tecknat avtal med det globala läkemedelsbolaget Dr. Reddys Laboratories för utveckling och försäljning av bolagets nikotintuggummi på den Nordamerikanska marknaden. BioStock kontaktade bolagets vice vd Annette Agerskov för att få veta mer om det nya samarbetet och vad det innebär för Enorama Pharma.

Enorama Pharma utvecklar s.k. drug delivery-produkter i form av medicinska tuggummin med initialt fokus på OTC-produkter (Over The Counter), alltså receptfria medicinska produkter som säljs över disk direkt till konsument. Bolagets första huvudprodukt med en generisk huvudingrediens riktar sig mot en växande mångmiljardmarknad: ett nikotintuggummi för rökavvänjning.

Bolaget börsnoterades förra sommaren och hade redan då viktiga samarbetsavtal på plats, bl.a. med indiska Aizant som är specialiserade inom utveckling och produktion. Man har sedan tidigare även ett undertecknat återförsäljaravtal för den europeiska marknaden, med en ännu icke namngiven kund.

Parallellt med utvecklingsarbetet har Enorama även arbetat med att identifiera ytterligare möjliga partners och kunder inför ett förväntat kommande marknadsgodkännande. Arbetet har gett önskat resultat och i oktober kunde bolaget presentera ett utvecklings- och försäljningsavtal avseende USA-marknaden med Dr. Reddy’s Laboratories, ett globalt läkemedelsföretag med över 20 000 anställda i 20 länder.

Inga finansiella detaljer i avtalet har avslöjats, men enligt bolagets pressmeddelande kommer Dr. Reddy’s att betala Enoramas utvecklingskostnader, samtidigt som Malmöbolaget ska leverera nikotintuggummin för, i linje med Enoramas private label-strategi, försäljning under Dr Reddy’s varumärke på den amerikanska marknaden.

ANNETTE AGERSKOV, VICE VD ENORAMA PHARMA, KAN DU BERÄTTA NÅGOT OM AVTALET MED DR REDDY’S SOM SLÖTS DEN 12 OKTOBER, T.EX. NÅGOT OM HUR DET SKILJER SIG FRÅN DET AVTAL NI HAR MED ER ÄN SÅ LÄNGE ICKE NAMNGIVNA PARTNER I EUROPA?

– Avtalen skiljer sig bl.a. såtillvida att vi för Dr Reddy’s ska utföra specifika utvecklings- och kliniska åtaganden, för att vår produkt ska bli anpassad till de krav som gäller på den nordamerikanska marknaden. I USA är det t.ex. ett krav att nikotivtuggummi säljs i barnsäkra emballage, vilket inte är ett krav i Europa. Därutöver krävs att man har FDA-godkända produktionsfaciliteter, vilket det inte finns så många tuggummitillverkare i världen som har.

Läs hela Biostock-intervjun här