BioStock: Enorama Pharma rustade för registreringsansökan på fler marknader

I slutet av september meddelade bolaget att de tagit nästa steg mot försäljningsstart 2019 genom att ansöka om läkemedelsregistrering för bolagets nikotintuggummi.

Partihandelstillstånd i EES-området
Den 21 september kunde Enorama meddela att man fått tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel, vilket innefattar all hantering från det att läkemedlet frisläppts från tillverkaren tills dess att det når detaljhandelsledet, d.v.s. apoteket eller försäljningsstället. Detta inkluderar anskaffning, innehav, export, leverans eller sådan försäljning av läkemedel som inte är att anse som detaljhandel. Tillståndet som utfärdats av Läkemedelsverket är giltigt för samtliga länder inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som inkluderar EU, Liechtenstein, Norge och Island.

Inlämnad registreringsansökan i Sverige
Med partihandelstillståndet i ryggen har Enorama nu lämnat in registreringsansökningar till svenska Läkemedelsverket för sina nikotintuggummin med mint- och fruktsmak som kommer i styrkorna 2 respektive 4 mg.

Läs hela Biostock-artikeln här