BioStock: Globala antirökkampanjer banar väg för rökfria alternativ

Kina är det senaste i raden av länder som utfärdar nya strängare lagar mot rökning. De nya lagarna som kommer äga laga kraft i början på nästa år, inskränker rättigheten att röka i offentliga miljöer.

Kina är det senaste i raden av länder som utfärdar nya strängare lagar mot rökning. De nya lagarna som kommer äga laga kraft i början på nästa år, inskränker rättigheten att röka i offentliga miljöer. I synnerhet företag vars anställda röker på fel plats under arbetstid, kommer drabbas av höga böter. Cigarettindustrin i Kina sysselsätter 60 miljoner människor och skatterna bidrar årligen med cirka 7 procent till statskassan, samtidigt som landet har över 300 miljoner rökare och ytterligare 700 miljoner passiva rökare, vilket belastar sjukvården och därmed statskassan kraftigt. Att nu även Kina sällar sig till skaran av länder som omfamnar WHO:s riktlinjer och den globala konsensus som erkänner rökningens skadliga effekter, är potentiellt positiva nyheter för bolag som utvecklar rökningsfria alternativ, som svenska Enorama Pharma.

Enligt ett utkast till lagförslag kommer rökning vara förbjuden inomhus på alla offentliga platser i Kina. Det inkluderar arbetsplatser och inom kollektivtrafiken, men även utomhus i direkt anslutning till eller på grundskolor, daghem, historiska platser, barnsjukhus och arenor. Att bryta mot den kommande lagen kommer att medföra böter för privatpersoner på cirka 700 kr (500 yuan), medan företag som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 40 000 kr, samt att man kan bli av med sitt verksamhetstillstånd. Det är med andra ord en stenhård regelefterlevnad som de kinesiska myndigheterna ställer, i synnerhet på företagen. Att hårdare regler behövs är dock tydligt, med tanke på att fler än hälften (52,9 procent) av alla vuxna kinesiska män röker, enligt WHOs senaste statistik.

Läs hela artikeln