BioStock: Nya forskningsrön - E-cigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

De nya rönen kan komma till fördel för Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin som drug delivery-format.

Marknaden för rökavvänjningsprodukter i form av elektroniska cigaretter har fullkomligen exploderat de senaste åren, då nya produkter som introducerats på marknaden av många betraktas som ofarliga substitut till vanliga cigaretter. Nu visar dock tre nya vetenskapliga studier att så kallade e-cigg kan vara lika farliga, eller ännu farligare än cigaretter. De nya rönen kan komma till fördel för Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin som drug delivery-format. Enoramas initiala fokus ligger på nikotintuggummi för rökavvänjning och bolagets första produkt väntas komma ut på marknaden 2018, med goda chanser att slå sig fram i konkurrensen.

Allt eftersom de nya studieresultaten, som visar att e-cigaretter är mer hälsovådliga än vad allmänheten tidigare känt till, får större spridning kan det också bli aktuellt med en viss marknadsförskjutning till förmån för originalprodukten bland nikotinsubstitut – nikotintuggummin. Som BioStock tidigare konstaterat så växer dock marknaden för Enorama Pharmas produkter kraftigt även oaktat vad forskningen kring e-cigaretter framöver kommer fram till. Detta till följd av allt hårdare lagstiftning kring rökning i offentliga miljöer och allt större inskränkningar för rökare, där vi ännu inte vet hur bruket av e-cigaretter kan komma att regleras.
 

E-CIGARETTER SKADLIGARE FÖR ORAL HÄLSA ÄN CIGARETTRÖK VISAR FORSKNING

Elektroniska cigaretter eller e-cigaretter marknadsförs ofta som ett säkrare alternativ till vanliga cigaretter. Nu visar emellertid en studie publicerad i tidskriften Oncotarget att de kemikalier som finns i e-cigaretternas ånga är lika skadliga och i vissa fall mer skadliga för den orala hälsan och cellerna i munnen, än tobaksrök. I själva verket finns det flera nya vetenskapliga rön som tyder på att e-cigaretter inte är så ofarliga som många kanske hittills trott. Det visare en kortare översikt över den senaste forskningen på området som BioStock har gjort.
 

SKADOR PÅ TANDKÖTT, TANDLOSSNING OCH MUNCANCER

Studien som utfördes vid University of Rochester School of Medicine and Dentistry i New York, visar att e-cigaretter kan leda till en rad orala hälsoproblem som skador på tandköttet, tandlossning och muncancer. Dessa batteridrivna enheter som innehåller en uppvärmningsanordning och en patron med en vätskelösning, har blivit en allt vanligare syn de senaste åren. När användaren andas in e-cigaretten förångas vätskan genom uppvärmning, och även om e-cigaretter inte innehåller tobak – en i åtskilliga vetenskapliga studier konstaterad orsak till utvecklingen av många allvarliga sjukdomar som cancer – så innehåller de likafullt nikotin. Men de innehåller även andra kemikalier och smakämnen, och det är kring dessa som forskarvärlden har börjat göra fler och fler upptäcker som tyder på att e-cigaretter kan medföra en hälsorisk.

Läs hela artikeln