Biostock: Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt

De nya forskningsrönen stärker tidigare forskning som påtalat riskerna med e-cigaretter.

Vid European Respiratory Societys (ERS) årliga konferens i september presenterades ett antal studier om risker förknippade med e-cigarettanvändning. Två av studierna som ERS uppmärksammade var genomförda av forskare vid Umeå universitet respektive Karolinska institutet och adderar ytterligare vetenskaplig tyngd till tidigare rön som visar att e-cigaretter inte lever upp till förväntningarna som nästa generations Nicotine replacement therapy (NRT). Ökad medvetenhet om riskerna med e-cigg gynnar i förlängningen tillverkare av andra NRT-alternativ, som Malmöbaserade Enorama Pharma, vars nikotintuggummi är på väg mot marknaden.

De nya forskningsrönen stärker tidigare forskning som påtalat riskerna med e-cigaretter som, även om de utgör ett mer hälsosamt alternativ till vanliga cigaretter, nu med tillräcklig vetenskaplig underbyggnad inte längre kan anses som ofarliga. Ju fler vetenskapliga rön som framkommer om att de populära e-cigaretterna inte utgör ett lämpligt tobakssubstitut, torde på sikt  allt fler förbud och varningar införas även kring denna form av nikotinintag, vilket i sin tur gynnar övriga NRT-alternativ.

MEDVETENHET OM E-CIGGENS RISKER GYNNAR ENORAMA PHARMA

I förlängningen bör denna utveckling även gynna Malmöbaserade Enorama Pharma, som befinner sig i slutfasen av att utveckla ett nytt nikotintuggummi. Bolaget planerar att lämna in ansökan om marknadsgodkännande i början av 2018, och kan till viss del sägas rida på en framväxande global trend där statliga informationskampanjer påtalar de uppenbara riskerna med konventionell rökning.

Den globala marknaden för NRT-produkter är enorm där enbart segmentet nikotintuggummin utgör en mångmiljardindustri, och Enorama räknar med att även en liten marknadsandel kommer att generera betydande intäkter. Nyligen undertecknade bolaget ett utvecklings- och försäljningsavtal med Dr Reddy’s, ett globalt läkemedelsbolag med verksamhet i 20 länder, rörande den viktiga nordamerikanska marknaden. Sedan tidigare har Enorama Pharma även ett avtal med en icke namngiven europeisk distributionspartner för Nordeuropa. Enligt bolagets kommunikation är enbart det sistnämnda avtalet tillräckligt för att bolaget ska nå positivt kassaflöde redan under 2019, förutsatt att produkten godkänns och når marknaden som planerat.

SVENSK STUDIE VISAR ATT E-CIGG INTE HJÄLPER RÖKARE SLUTA

Den ena aktuella studien presenterades vid ERS konferens av Linnéa Hedman, forskare och verksam i ett gemensamt projekt mellan Umeå universitet och Region Norrbotten samt Göteborgs universitet. Studien inkluderade 30 000 individer mellan 20-75 år i ett slumpmässigt urval från befolkningen i Norrbotten och Västra Götaland som besvarade en enkät om luftvägssymtom, rökvanor och e-cigarettanvändning. Resultaten visade att andelen som använde e-cigaretter var 2,2 procent och att användningen var vanligare bland män än kvinnor. E-cigarettanvändning var vanligast bland personer som rökte, 9,8 procent, jämfört med 1,1 procent bland ex-rökare och 0,6 procent bland icke-rökare.

Läs hela Biostock-artikel här