Den grekiska marknaden för rökavvänjningsprodukter växer

Grekland med sina 11 miljoner invånare har ett av Europas högsta antal rökare och brottas med de folkhälsoeffekter rökning för med sig. Detta har lett till att grekiska myndigheter lanserat en nationell plan för hur man skall minska antalet rökare i landet. En effekt av detta är att intresset för nikotintuggummi ökar. Konkurrenssituationen på den grekiska marknaden är dessutom mycket gynnsam.

Till följd av detta reser Enorama Pharma till Aten, Grekland för att träffa flera potentiella kunder. Under några intensiva dagar har Enorama Pharma ett flertal inplanerade möten med företag som visat intresse för Bolagets produkter.
 

”En egenskap som vi förstått är viktig för den grekiska marknaden är att tuggummit är mjukt att tugga på då många rökare har dålig tandstatus. Här finns ett tydligt och viktigt behov vi kan tillfredsställa med vårt tuggummi och där vi faktiskt skiljer oss från våra konkurrenter”

- Mårten Appelgren, Director of Business Development