Enorama Pharma arrangerade möten med potentiella kunder i Jakarta

Förra veckan besökte Enorama Pharma Jakarta för att träffa flera stora indonesiska läkemedelsbolag som var intresserade av att höra om NRT och vår ChewMed-plattform. Träffen arrangerades i samråd med EU-Indonesia Business Network (EIBN) som är ett partnerskapsprojekt mellan fem europeiska handelskammare i Indonesien och två motsvarigheter i Europa. Syftet med EIBN är att stärka Indonesien och ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) som potentiella handels- och investeringsdestinationer för EU-medlemsländer.

EIBN har i samråd med Enorama Pharma identifierat lämpliga kunder och undersökt intresset för samarbete hos dessa. Då intresset visade sig vara mycket positivt, arrangerades möten mellan Enorama Pharma och de intresserade indonesiska läkemedelsbolagen.

Enorama Pharma är mycket nöjda med de dialoger som fördes och de nya kontakter som mötena mynnade ut i. Vi ser nu fram till fortsatta förhandlingar i Indonesien!