Enorama Pharma har inlett ett samarbete med cannabisexperten Dr. Arno Hazekamp

Enorama Pharma har inlett ett samarbete med Dr. Arno Hazekamp för att dra nytta av hans kompetenser inom cannabis. Arno ger rådgivning till Enoramas produktutvecklare och bl.a. arrangerades nyligen en cannabisworkshop där syftet var att bredda bolagets kunskap om cannabis och diskutera den ständigt föränderliga marknaden för medicinska cannabisprodukter.

Vem är Dr. Arno Hazekamp?

Hazekamp (1976) har arbetat inom det medicinska cannabisprogrammet i Nederländerna sedan 2001. Han har en civilingenjörsexamen i molekylär biologi och en doktorsexamen i läkemedelsforskning inom medicinsk cannabis, båda från University of Leiden, Nederländerna.

”Min huvudsakliga förståelse för cannabisplantan är från en biokemisk synvinkel: vilka föreningar finns i de många cannabisvarianterna, och hur kan de utvecklas till moderna läkemedel som är acceptabla för patienterna”, säger Dr. Arno Hazekamp