Enorama Pharma Nyhetsbrev maj/juni 2017

Patentansökan inlämnad samt två ansökningar om varumärkesregistrering.

Enorama Pharma har under perioden lämnat in en patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige, gällande formuleringen av vår nikotinprodukt.

– Detta är en mycket viktig milstolpe i företagets historia som vi har arbetat hårt och målinriktat för att lyckas med. Patentet kommer att skydda vår produkt och teknologi, men också vara en viktig försäljningsparameter i förhållande till våra nuvarande och kommande kunder. De föredrar att inlicensiera produkter som är patentskyddade i sina portföljer, säger Annette Agerskov, Vice VD på Enorama Pharma.

Läs hela Enorama Pharmas Nyhetsbrev för maj/juni 2017