Enorama Pharmas partihandelstillstånd godkänns och förlängs

Under 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd för partihandel. Partihandelstillstånd utfärdas av Läkemedelsverket som säkerställer att bolaget följer gällande GDP-regler (Good Distribution Practice). För att få tillståndet förlängt, utför Läkemedelsverket återkommande inspektioner hos bolaget. Enorama Pharma blev inspekterat den 18 december 2019 varvid endast ett fåtal mindre avvikelser noterades. Den 20 april meddelade Läkemedelsverket det positiva beskedet att Enorama Pharmas partihandelstillstånd godkänns och förlängs till december 2024.