Enorama Pharmas tillstånd för införsel och hantering av cannabis godkänns och förlängs

Tillstånd att hantera narkotika utfärdas av Läkemedelsverket som säkerställer att bolagets införsel och hantering sker i enlighet med gällande lagstiftning. Tillstånd att hantera narkotika ska förnyas varje år och Läkemedelsverket har lämnat det positiva beskedet att Enorama Pharmas tillstånd godkänns och förlängs till maj 2022.