Glädjebesked: Enorama Pharmas emission övertecknad

Det var som ljuv musik för våra öron - 152 procent! Efter en lång tids hårt arbete och nervös väntan fick vi äntligen resultatet, Enorama Pharmas emission övertecknades. Vi nådde inte bara vårt mål, vi slog det med råge. Såhär några dagar efter beskedet vill vi passa på att reflektera över det starka utfallet och stora intresset.

För Enorama är det otroligt kul att se att så många är övertygade om att det finns en stark framtidspotential i Bolaget. Fler aktier efterfrågades än vad erbjudandet omfattade.Vi är oerhört glada över resultatet och det stora intresse som visats för oss. Vi vill även passa på att tacka för det engagemang Ni aktieägare visar genom att ställa intressanta frågor och följa oss nära.

89,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Vi tycker naturligtvis att det är mycket glädjande att så många av våra befintliga aktieägare visar fortsatt förtroende. Vi är stolta, och vill rikta ett stort tack till alla som valt att utnyttja sina företrädesrätter i emissionen. 

Då företrädesemissionen tecknades till 151,9 procent, tillförs Bolaget cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader (21,5 MSEK efter emissionskostnader). Med det kapital som nu tillförs kan vi gå stärkta in i nästa fas, där vi lanserar vår första produkt samtidigt som vi utforskar nya möjligheter för vår plattform. Med en förstärkt kapitalbas kan vi komma ett steg närmare vår målsättning att börja generera försäljningsintäkter under 2019. >

Nu intensifierar vi försäljning och marknadsbearbetning genom en ökad kommersiell närvaro på den globala marknaden. Siktet är inställt på fler avtal och vi ser goda möjligheter att göra ytterligare affärer inför kommande lansering.

Det positiva utfallet indikerar att det finns ett intresse och ett sug efter aktien. Det kan verka stimulerande för handeln, men betyder också att vi får fler intressenter – en uppmärksamhet som vi mottar med glädje. 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla de parter som gjort detta möjligt, vårt team på Enorama, Arctic Securities AS, Advokatfirman Delphi, Baulos Capital m.fl. Emissionslikviden tillför inte enbart nödvändigt kapital, utan medför även ny energi och inspiration till vårt växande team.

Mats Rönngard
VD Enorama Pharma