Nikotinprodukter för munhålan medför säkrare distribution av nikotin

Enoramas nya enhet för nikotinprodukter, ej läkemedel, ska syssla med nikotin distribuerad i munhålan. Det nya affärsområdet ska erbjuda den medvetna, moderna konsumenten säkrare distribution av nikotin.

Det som skapar ohälsa för rökare och andra i dess omgivning är den skadliga röken. All inhalation av aerosoler är skadlig och kan orsaka t.ex. KOL och i förlängningen även leda till cancer och andra sjukdomar. Den farliga röken består av kolmonoxid, tjära, kväveoxider och minst 70 kända cancerframkallande ämnen och över 9 000 andra skadliga ämnen.

Nya produkter såsom vaporizers och heat-not-burn, kan även komma att bli ett betydande folkhälsoproblem då aerosolen utsätter lungan för lösningsmedel, aromämnen och gifter. Långsiktiga studier av effekterna av dessa produkter har ännu inte gjorts. Svagheten i merparten av dessa nya produkter är att de fortfarande bygger på inhalation av nikotin i lungorna.

Våra produkter kommer enbart att distribuera nikotinet i munhålan och undviker därför de riskerna associerade med inhalation i lungorna. Vi värderar att framtidens nikotinprodukter är produkter där nikotin friges i munhålan, och inte via lungorna – som också illustrationen visar. Helt enkelt, en säkrare distribution av nikotin.