Sensorisk analys av medicinska tuggummin

Enorama har nu initierat ett så kallat Central Location Test

Enorama Pharma – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin – har nu inlett en sensorisk analys av sina medicinska tuggummin hos Teknologisk Institut i Danmark. Analysen ska säkerställa att bolagets produkter lever upp till konsumenternas önskemål, och är ett viktigt led i färdigställandet av produktutvecklingsfasen. 

Läs hela texten som en PDF