Stöd för ny studie

– Utvecklingen med fler egna varumärken medför nya förutsättningar för konkurrensen på livsmedelsmarknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Sedan flera år säljer flera butikskedjor varor med egna varumärken bredvid produkter med tillverkarnas varumärken, och de egna varumärkena har ökat i försäljning. Utvecklingen har gått fortare i flera andra länder i Europa, men handelns egna varumärken stärker sina positioner även i Sverige. Utvecklingen har gått från att de egna varumärkena tidigare var utpräglade lågprisvaror med lägre kvalitet, till att de numera kan vara allt från basvaror till premiumkvalitet. Det framgår av en ny rapport som Konkurrensverket har tagit fram.

Läs hela artikeln här