Två nyval föreslås till styrelsen i Enorama Pharma: Bengt Jönsson och Anders Dahlin

6 februari 2019 beslutade Enorama Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. I kallelsen till årsstämman 24 maj 2019, presenterades valberedningens förslag för val av styrelseledamöter. Omval föreslogs av styrelseledamöterna Mats Persson, Mats Rönngard, Tomas Eriksson och styrelseordförande Anders Ermén. Nuvarande styrelseledamot Anders Jungbeck avböjde omval. Vidare föreslog valberedningen nyval av Bengt Jönsson och Anders Dahlin – två oerhört meriterade tillskott till Enorama Pharmas styrelse.

Det här är Bengt Jönsson, VD DS Group Int., Singapore >>>

Det här är Anders Dahlin, VD och delägare Foodimpex AB, Lund >>>