USA tänker slopa Indiens handelsprivilegier inom handelsprogrammet GSP, uppger USA:s president Donald Trump

Beslutet påverkar inte Enorama Pharmas pågående utvecklingsarbete av nikotintuggummi åt Dr. Reddy’s för den nordamerikanska marknaden – säger VD Mats Rönngard.

”Vi inleder nu en djupare granskning av beslutet för att få en bättre kunskap om eventuell innebörd för Enorama och våra kunder.

Som vi tidigare berättat utvecklar Bolaget nikotintuggummi åt Dr. Reddy’s för den nordamerikanska marknaden. Utvecklingsarbetet av dessa tuggummin sker hos vår samarbetspartner Aizant i Hyderabad, Indien och påverkas inte av beslutet.

Gällande den kommande produktionen, fortgår utvärderingsarbetet av optimal produktionsplats och vi kommer ta upp frågan i den löpande dialogen med Dr. Reddy’s och med andra berörda, potentiella kunder avseende USA’s handelsbeslut.

Enoramas export till EU och andra marknader påverkas inte av beslutet, då tullavgifter redan är inkluderade i Bolagets kalkyler”, säger VD Mats Rönngard.

Länk till artikel om beslutet