Intervju

Bengt Jönsson

VD DS GROUP INT., SINGAPORE

Beskriv din bakgrund och vad du arbetar med och har arbetat med tidigare

Jag har en lång erfarenhet från snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) där jag arbetat med konfektyr och tobaksprodukter, bl.a. hos Kraft Freia Marabou och Swedish Match. Under de senaste 20 åren har jag varit verksam inom segmentet rökfria tobaksprodukter och där fått följa den stora förändring som sker inom innovationsprodukter för tobak/nikotin och som ytterst skall fungera som mindre skadliga alternativ till traditionella tobaksprodukter som cigaretter, tuggtobak etc. Jag har också under de senaste 10 åren arbetat med ett flertal start-up bolag som etablerat sig internationellt.

Vad gör dig intresserad av att tacka ja till uppdraget som styrelsemedlem i Enorama Pharma?

Utifrån den utveckling vi ser för ”nya” nikotinprodukter runt om i världen finner jag redan idag Enorama Pharma väl positionerat för att spela en viktig roll i detta. Bolaget har dessutom en produktplattform och teknologi som möjliggör att man kan använda denna för andra användningsområden inom läkemedel. Det är ett spännande bolag som skall ut på en spännande resa där jag förhoppningsvis kan bidra med strategi-tänk och planering kring hur man bäst tar sig ut på de olika målmarknaderna.

Vilken expertis skulle du kunna bidra med i styrelsearbetet?

Efter att under de senaste 15 åren nästan enbart arbetat internationellt mot marknader utanför Skandinavien hoppas jag kunna bidra med erfarenhet från detta samt i styrelsen arbeta med de strategifrågor kring hur Enorama Pharma kan etablera sig och växa på nya marknader och hur man genomför dessa satsningar på ett kommersiellt framgångsrikt sätt. Jag hoppas också kunna bidra i arbetet med försäljning och marknadsföring där jag arbetat merparten av mitt yrkesverksamma liv.

- Bengt Jönsson