MÖT BIRGITTA TENNHAMMAR EKMAN

QA MANAGER
ENORAMA PHARMA

- Struktur och detaljer är själva grunden till all framgång, säger Birgitta Tennhammar Ekman, QA Manager hos Enorama Pharma. - Från grunden och upp, är det Enoramas kvalitetssystem som säkerställer att vår process och våra farmaceutiska produkter möter upp de regelverk och myndighetskrav som ställs på oss som företag. Begreppet kvalitet har som alltid två delar: Den som upplevs i smak och effekt i produkterna Enorama tillverkar, men också i den spårbara noggrannhet som präglar företagets arbetsmetodik, dokumentation och kompentens.

Som farmaceut och sakkunnig är Birgitta Tennhammar Ekman länken mellan Enorama och myndigheter. Underställd företagets ledning, men självständig i sin roll som granskande kvalitetsansvarig. - Jag är väldigt stolt över att Enorama har ett godkännande över hela linjen. Speciellt med tanke på att kraven är desamma oavsett storlek på företag. Något som visar Enoramas seriösa ansats till det vi har som ambition att skapa.

Under en tid då Birgitta var verksam på de större sjukhusapoteken, fanns en ständig kontakt med sjukvård och läkarkår i rollen som bollplank till många kloka och innovativa idéer.

- Samma sak är roligt att uppleva också här hos Enorama, berättar Birgitta. Det finns en seriös och ambitiös kreativ höjd både hos Enoramas medarbetare och samarbetspartners.

Birgittas ansvarsområde omfattar också att genomlysa de kvalitetsaspekter som skrivs i de affärs- och leverantörsavtal som företaget tecknar.

Eftersom Enoramas produktion sker utanför EU (Indien) testas våra produkter i analyslabb i Tyskland innan införsel. Regulatoriska krav för att produkterna ska få ett godkännande för försäljning och marknadsföring i EU.