Bortslängd fimp kan ge böter

2021-09-24

Enligt Miljödepartementets utredning är cigarettfimpar den engångsplastprodukt som allra mest leder till nedskräpning i Sverige. Organisationen Håll Sverige Rents skräprapport 2020 visar att det slängs omkring en miljard fimpar på svenska gator och torg varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast med en negativ miljöpåverkan.

När Naturvårdsverket under en junivecka 2020 genomförde en s.k. skräpmätning visade sig att 62 procent av allt skräp är fimpar. Under den vecka som skräpmätningen pågick hittades cirka - men ändå sensationella - 21 miljoner fimpar.

För att råda bot på detta har Miljödepartementets utredare tagit fram en rad förslag för att minska nedskräpning med engångsartiklar av plast, som exempelvis cigarettfimpar. Ett av dessa förslag är att även ringa nedskräpning, att t.ex. kasta ett tuggummi eller en cigarettfimp på marken ska straffas med böter. Det är i dag visserligen förbjudet att slänga fimpar utomhus, men det ger inget straff.

Förslaget har nu varit ute på remiss och Åklagarmyndigheten gör tummen upp och föreslår att den som blir påkommen med att slänga cigarettfimpar (ringa nedskräpning) att lämpligast blir bestraffad med böter på 800 kronor.

Polismyndigheten konstaterar i sitt remissvar att det blir en ökad arbetsmängd för dem om även ringa nedskräpning görs straffbart, men har i övrigt ingen invändning mot förslaget.

Frågan är dock hur stor risken är att bli bötfälld? Under 2020 bötfälldes endast 87 personer för nedskräpning enligt Håll Sverige Rent. Förslaget skickar dock en tydlig signal om att de som röker och obetänksamt slänger sin fimp på marken riskerar att få betala.

Klimat- och miljöminister Per Bolund (MP): – Jag tror att det är ganska självklart för människor att vi måste ta ett miljöansvar som medborgare, och att den som inte gör det också får ta konsekvenserna.

Utredningens förslag innebär att ringa nedskräpning ska bli straffbart från 1 januari 2022.

Källa: SVT